عوامل اصلی موثر بر حجم کاغذ چیست؟

در سالهای اخیر،تولید کنندگان کاغذو کاربران بیشتر و بیشتر به حجیم بودن کاغذ توجه کرده اند، زیرا حجیم بودن تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده و عملکرد محصول دارد.حجم زیاد به این معنی است که در ضخامت یکسان، وزن پایه را می توان کاهش داد، و مقدار فیبر مورد استفاده را می توان کاهش داد تا به صرفه جویی در هزینه دست یابد.حجم زیاد می تواند سفتی کاغذ را افزایش دهد، به ناشران کتاب اجازه می دهد ضخامت کامل کتاب را با صفحات کمتر حفظ کنند و همچنین می تواند تیرگی کاغذ، قابلیت چاپ را افزایش دهد و خونریزی جوهر چاپ را کاهش دهد.بنابراین، حجم بالا برای کنترل هزینه کاغذ، عملکرد محصول و ارزش افزوده محصولات اهمیت زیادی دارد.

پر حجیم چیست؟این یک شاخص مهم کاغذ است که نسبت وزن پایه به ضخامت است.حجیم نشان دهنده چگالی کاغذ، یعنی اندازه تخلخل کاغذ است.

عوامل اصلی موثر بر حجم کاغذ عبارتند از: مواد اولیه الیاف کاغذسازی، نوع خمیر، عملیات کوبیدن، پرکننده ها، مواد شیمیایی، پرس، خشک کردن، کلندرینگ و غیره.

مورفولوژی الیاف مواد خام الیاف کاغذسازی تأثیر مهمی بر حجم کاغذ دارد.الیاف ضخیم تر دارای تخلخل بیشتر و حجم کاغذ بالاتری هستند، اما حجیم نه تنها به ضخامت الیاف مربوط می شود، بلکه ارتباط بسیار مهمی با خرد شدن الیاف در طول فرآیند ساخت کاغذ دارد.این در نهایت به درجه خرد شدن و تغییر شکل الیاف بستگی دارد.بنابراین، الیاف با قطر کم و دیواره های ضخیم سفت تر هستند، به راحتی خرد نمی شوند و به راحتی کاغذ حجیم تشکیل می شوند.
مواد خام کاغذی

نوع خمیر کاغذ نیز تأثیر زیادی بر حجم کاغذ دارد.به طور کلی، خمیر با بازده بالا> خمیر مکانیکی حرارتی> خمیر کرافت> خمیر ضایعات.مواد خام مختلف دارای حجم متفاوتی در خمیر یکسان هستند، چوب سخت > چوب نرم.راحجیم بالاخود خمیر با بازده بالا با سایر خمیرها قابل مقایسه نیست، بنابراین از خمیر با بازده بالا به طور گسترده برای جایگزینی جزئی خمیر چوب سخت کرافت سفید شده در کاغذ با درجه بالا استفاده می شود.انتخاب و نسبت انواع خمیر، کلید فرآیند تولید کاغذ حجیم فعلی است.افزودن خمیر با بازده بالا برای بهبود حجم کاغذ در حال حاضر موثرترین روشی است که به طور گسترده توسط کارخانه های کاغذ استفاده می شود.
خمیر کاغذ

حجیم یکی از ویژگی های بسیار مهم کاغذ است.حجیم بالاکاغذ می تواند سفتی لازم را حفظ کند، مصرف فیبر را کاهش دهد، در هزینه های خمیر کاغذ صرفه جویی کند و حجم را بهبود بخشد.عملی ترین روش ها در حال حاضر شامل افزودن خمیر با بازده بالا، انتخاب خمیر کاغذ و سیستم های فرآیندی است.بهینه سازی و توسعه افزودنی های جدید فله نیز یک جهت تحقیقاتی مهم است.
آسیاب کاغذ

 

زمان ارسال: اکتبر-27-2022